Co robimy?

Przychodnia dla Bezdomnych w Warszawie działa jako NZOZ od 1994 roku. To jedyne miejsce, w którym podstawowa i specjalistyczna pomoc medyczna są świadczone tylko ludziom bezdomnym.

Przychodnia oferuje pomoc lekarzy wielu specjalności: internista, kardiolog, pulmonolog, chirurg, stomatolog, psychiatra, dermatolog oraz psycholog.
Staramy się, aby nasza działalność była w miarę możliwości jak najbardziej kompleksowa. Dzięki doświadczeniu współpracującej z nami pracownik socjalnej pacjenci uzyskują pomoc w znalezieniu miejsc noclegowych czy uregulowaniu swoich spraw formalnych (wyrobienie dokumentu tożsamości, uzyskanie ubezpieczenia lub zasiłku). Bezdomnych wspieramy także przekazując im potrzebną odzież, środki higieniczne czy obuwie.

Wszyscy lekarze, studenci medycyny  i osoby pomagające nam pracują na zasadzie wolontariatu. Przychodnia mieści się w baraku, który dzięki pomocy osób serdecznych ociepliliśmy i otynkowaliśmy. W tym niewielkim budynku znalazło miejsce 5 gabinetów lekarskich, w tym 2 zabiegowe: chirurgiczny i stomatologiczny, magazyn i archiwum. Przychodnia zatrudnia 4 pielęgniarki (1 etat i 3 umowy zlecenia na ½ etatu), pomoc stomatologiczną (½ etatu) pracownika socjalnego (przyjmującego dwa razy w tygodniu) i pracownika administracyjnego(½ etatu).